Enaam Ahmed Ali (28) over klimaatongelijkheid: “Vrouwen worden harder getroffen door klimaatveranderingen”

Wanneer we spreken over klimaatverandering, is vrouwenemancipatie niet per se het eerste onderwerp waar aan gedacht wordt. Toch is er een verband tussen de twee begrippen. Daar weet Enaam Ahmed Ali (28) -dit jaar uitgeroepen tot dé vrouwenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties – alles over. Met de portefeuilles klimaat en technologie, heeft ze vrouwenemancipatie hoog op haar agenda staan.

In een interview met Alien Mag vertelt Enaam ons meer over de achtergestelde positie van de vrouw in het klimaat.

Het vrouwelijke perspectief
Afgelopen dinsdag was het ‘Earth Overshoot Day’, een dag die mededeelt dat we wereldwijd evenveel natuurlijke grondstoffen hebben gebruikt als dat de aarde ons in één jaar kan geven. Laten we even de nadruk leggen op het feit dat we deze reserves in vier maanden hebben verbruikt. Deze pijnlijke realiteit vertelt duidelijk dat er een grote verandering nodig is in het huidige klimaatbeleid. Als bewoners van de aarde kunnen we allen door de gevolgen van klimaatverandering getroffen worden.

Toch bestaat er ook ongelijkheid op dit vlak. Vrouwen worden namelijk volgens VN-vrouwenvertegenwoordiger Enaam Ahmed Ali harder geraakt dan mannen door de opwarming van de aarde. “De emancipatie van de vrouw blijft achter op verschillende lagen in dit probleem. Ten eerste zie je dat vrouwen niet aan de tafels zitten waaraan de beslissingen op klimaatgebied worden gemaakt.  Het vrouwelijke perspectief wordt zo niet meegenomen en dat heeft impact op de keuzes die worden gemaakt aan deze tafels. Én dat terwijl je ziet dat klimaat en sociale gelijkheid veel belangrijker is voor vrouwen dan voor mannen. ”

“Op plaatsen waar extreme droogte heerst, huwelijken families hun jonge dochters sneller uit”

Zo bestaat er nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen en zorgt dat voor klimaatongelijkheid tussen de twee geslachten. “Oudere en alleenstaande vrouwen hebben vaker last van energiearmoede. Dit komt doordat de energieprijzen te hoog zijn of omdat deze vrouwen  langer dan hun man blijven leven en hun pensioen daar niet voldoende op geijkt is.”

Volgens Emaan is er in gebieden die last hebben van klimaatrampen, een merkbare toename van intens geweld tegen vrouwen. “Als deze gebieden geen goed sociaal netwerk hebben of wanneer mensen te afhankelijk zijn van het klimaat om te eten of te leven, wordt het geweld tegen vrouwen substantieel hoger. Dit gebeurt op plekken waar niet genoeg bescherming voor vrouwen is, zoals een vluchtelingenkamp.Een ander voorbeeld is het uithuwelijken van dochters. Op plaatsen waar extreme droogte heerst huwelijken families hun jonge dochters sneller uit. Dit gebeurt niet omdat ze hun dochter niet meer thuis willen hebben, maar omdat het één van de weinige manieren is om te overleven als gezin tijdens een tekort aan voedsel. Zo kunnen beide partijen overleven.”

Een ander gevolg van een klimaatramp kan zijn dat de man uit een gezin naar de stad verhuist om daar te gaan werken. “De vrouw wordt dan met de rest van het gezin achtergelaten in een omgeving waar heel weinig eten is en waar ze moeten overleven.”

Genderspecifieke lens
Enaam vertelt dat dit maar een paar voorbeelden zijn van het gebrek aan vrouwenemancipatie in het klimaat. En daar wordt gewoonweg niet genoeg aandacht aan besteedt. “De impact die het klimaat op vrouwen en mensen van kleur heeft wordt te weinig doorgevoerd in ons huidige klimaatbeleid. Er wordt te vaak gekeken vanuit een algemeen beeld bij de keuzes die worden gemaakt, terwijl we juist een genderspecifieke lens nodig hebben. Als je als vrouw of persoon van kleur al achter wordt gesteld in de samenleving, moet er gekeken worden hoe we toch op gelijke voet kunnen staan. Die shift is echt nodig.”

“Er moeten meer vrouwen in beslissingsposities op alle fronten komen”

Er is dus een systeemverandering nodig, waardoor er meer gelijkheid komt tussen man en vrouw in dit vraagstuk. “We zijn als samenleving al lange tijd bezig met een verandering in het systeem en daar moeten we meer doorgaan. Er moeten meer vrouwen in beslissingsposities op alle fronten komen. Ook hier moeten we alert in blijven en zorgen dat het vrouwen zijn die een breder perspectief met zich meebrengen en een representatie zijn van de samenleving. Een andere verandering is dat we ons moeten focussen op de educatie van meisjes op het gebied van klimaat en ze zo te stimuleren om die richting op te gaan.

Resources voor volgende generaties
We doen ook gewoon nog echt te weinig voor het klimaat. Het gaat echt niet alleen om de wereld redden. Het is een onderdeel, maar we vechten tegen climate change om ervoor te zorgen dat we als mensen nog op deze planeet kunnen voortleven. De planeet heeft ons echt niet nodig en dan ook voortbestaan zonder de mens. We moeten voor onszelf gaan kijken hoe we een leefbare planeet behouden voor ons en de generaties na ons”, vertelt Enaam.

Om deze oplossing te realiseren is er volgens de klimaatactiviste ook een verandering nodig in het economische systeem. “Er wordt te veel gestuurd op winst, terwijl dit helemaal niet sustainable is. Zo hebben we in de maand april al de natuurlijke grondstoffen voor het hele jaar verbruikt. Dat betekent dat we het komende driekwart jaar de resources uitputten die voor de generaties na ons horen te zijn. We gebruiken wat onze planeet nodig heeft om te herstellen en daar moet echt verandering in komen. Er is meer bewustzijn en balans nodig. Voor onszelf en voor de generaties na ons.

Lees hier het verhaal van onze coverster Chihiro Geuzebroek over haar toewijding aan kunst en cultuur als vorm van verzet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.